Посты по тэгу: tag 1

5איצטדיון טדי

יוני 7, 2016

צריכת סולר של 500,000 ש»ח בשנה נעלמה. במלון אלדן ירושלים הותקנה מערכת משאבות חום לטיפול במי רחצה כל השנה ומערכת לחיסכון בהסקה בחורף, ע»י מערך משאבות חום בגג המלון.

4איצטדיון טדי

יוני 7, 2016

צריכת סולר של 500,000 ש»ח בשנה נעלמה. במלון אלדן ירושלים הותקנה מערכת משאבות חום לטיפול במי רחצה כל השנה ומערכת לחיסכון בהסקה בחורף, ע»י מערך משאבות חום בגג המלון.

3איצטדיון טדי

יוני 7, 2016

צריכת סולר של 500,000 ש»ח בשנה נעלמה. במלון אלדן ירושלים הותקנה מערכת משאבות חום לטיפול במי רחצה כל השנה ומערכת לחיסכון בהסקה בחורף, ע»י מערך משאבות חום בגג המלון.

2איצטדיון טדי

יוני 7, 2016

צריכת סולר של 500,000 ש»ח בשנה נעלמה. במלון אלדן ירושלים הותקנה מערכת משאבות חום לטיפול במי רחצה כל השנה ומערכת לחיסכון בהסקה בחורף, ע»י מערך משאבות חום בגג המלון.

איצטדיון טדי

יוני 7, 2016

צריכת סולר של 500,000 ש»ח בשנה נעלמה. במלון אלדן ירושלים הותקנה מערכת משאבות חום לטיפול במי רחצה כל השנה ומערכת לחיסכון בהסקה בחורף, ע»י מערך משאבות חום בגג המלון.

דילוג לתוכן